tandacommunity center

1 TULISAN

“Saya Fitri, Asal Sarwodadi, Kawunganten. Sekarang saya di Hongkong, menjadi pembantu rumah tangga. Senang berjumpa dengan hadirin semua. Jan...