tandaperlindungan tki malaysia

2 TULISAN

Kuala Lumpur—Dinamika buruh migran yang mewarnai kehidupan sosial ekonomi rakyat Malaysia memaksa para stakeholder mesti berbuat banyak hal. Tentu...
Kuala Lumpur—Sebelumnya Serantau dipahami sebagai media komunitas oleh TKI/BMI di Malaysia. Peranannya yang gemar memproduksi dan menyebarluaskan...