tandaperlindungan tki malaysia

2 TULISAN

(Bahasa Indonesia) Kuala Lumpur—Dinamika buruh migran yang mewarnai kehidupan sosial ekonomi rakyat Malaysia memaksa para stakeholder mesti berbuat...
(Bahasa Indonesia) Kuala Lumpur—Sebelumnya Serantau dipahami sebagai media komunitas oleh TKI/BMI di Malaysia. Peranannya yang gemar memproduksi...