tandaalik Ning Indonesia Durung Pragat Kontrak

1 TULISAN

Kita duwe sedulur papat, salah sijine arane Mica (25). Lagi tahun 2008, Mica mangkat ning Hongkong dadi buruh migran. Sebabe ekonomi keluarga sing...