(Bahasa Indonesia) Bejo dan Supri

Author

Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Bejo karo Supri kanca kenthel awit cilik nganti lulus kuliah. Bar lulus kuliah Bejo karo Supri ora tau ketemu ngantek puluhan tahun. Supri awit cilik uripe wis sugih banda, beda karo Bejo sing uripe kading keluarga sederhana. Sawijining dina Supri lagi mlaku-mlaku nang daerah Baturraden, Purwokerto. Bar mlaku-mlaku, Supri mampir nang mejid pereke wisata kana. Ora sengaja Supri ketemu karo kanca kenthele disit, si Bejo sing lagi ngepel nang nggon wudu.

Supri : Hemm.. kowe Bejo yah mas?

Bejo : Sapa ya? 

Supri : Masa kelalen karo nyong? Nyong Supri kanca cilikmu.

Bejo : Owalah… kowe tooh. 

Supri : Iya, priwe kabare kowe?

Bejo : Alhamdulillah apik-apik bae. 

Supri : Jo, ndeleng pegaweanmu dadi marbod mejid kaya kuwe, nyong melas dening kowe. 

  Mending kowe nyambut gawe nang kantorku bae. Aku bisa aweh jabatan sing dhuwur 

  nggo kowe. Kowe kan pinter, ngapa ko nyambut gawe dadi marbod mejid. Ora mbejaji 

  temen.

Ngeladeni omongane Supri, Bejo mung cengar cengir tok. Bar kuwe Supri pamit meng Bejo arep sembahyang disit. Si Bejo nglanjutna ngepel nggon wudu. Bar sembahyang Supri nglongok meng mburi, dikirane sing sembahyang nang mburi kuwe si Bejo. Jebule sing sembahyang wong liya, si Darmo (marbod mejid sing asli). Darmo njuk tekon maring Supri. 

Darmo : Pak, rika kenal karo bapak H.Ir. Bejo? Mau tak deleng kayane akrab pas lagi kandahan.

Supri : Haaa… H.Ir. Bejo sapa?

Darmo : Kae mau pak, sing ngobrol karo bapak nang nggon wudu. 

Supri : Ooo.. si Bejo? Bejo sing dadi marbod nang kene yah? Apa uwis haji wong kaya kae?

Darmo : Uwis, pak. Sedurunge gawe mejid kiye, Pak Bejo uwis haji disit. Sing asline dadi 

  marbod mejid kiye nyong pak. Pak Bejo ora ngeolihna nyong bersih-bersih mejid kiye. 

  Nyong mung dikon tadarusan karo adan bae, jare suarane nyong apik angger adan. 

  Bapak senengane resik-resik mejid sing debangun nang lemah wakafe dewek. Jare 

  daripada ora ngapa-ngapa utawa meneng bae mending ngresiki mejid. Rika weruh ora 

  pak, hotel sing maglong-maglong nang ngarep mejid kiye, kae duwene Pak Bejo. 

  Wonge pancen sederhana kaya kae pak, ora tau ngetokna angger deweke wong dhuwe. 

  Wonge ora riya.

Supri : Oohh kaya kuwe ya kang, suwun ya kang infone.

Supri banjur nyesel karo ngelus dada, sing nang pikirane deweke wis salah kaprah nyepelekna pegaweane Bejo.  Wis kadung nyombong neng ngarepe kanca cilike.

Pengeling-eling: Ndeleng cerita kiye, dewek bisa jikot hikmahe, awake dewek ora ulih sombong riya, utawa pamer. Dewek bisa nyonto karo sifate Bejo sing urip sederhana senajan wis dadi wong sugih. 

Penulis: Nini Kasmi dan Nini Endang | Anggota Republik Ngapak, Hong Kong

Tulisan ini ditandai dengan: republik ngapak 

Satu komentar untuk “(Bahasa Indonesia) Bejo dan Supri

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.