tandaboleh di taiwan

1 TULISAN

Buruh Migran Indonesia (BMI) perlu memahami budaya-budaya di negara penempatan Taiwan. Dengan mengetahui budaya-budaya di sana, buruh migran dapat...