tandamarzuki wahid

2 TULISAN

(Bahasa Indonesia) Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Zakat fitrah adalah salah satu tipezakat yang diwajibkan untuk orang Islam...
(Bahasa Indonesia) Bulan Ramadan dilalui oleh umat muslim dengan ibadah puasa. Puasa adalah kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Menurut K.H....